20 marca fantastyczna piątka Absolwentów PW (Julia, Ola, Sylwia, Michał oraz Rafał) przedstawiła czym jest „GCS” w obszarze badań klinicznych oraz podzieliła się wiedzą i doświadczeniem z pracy w globalnym liderze produkcji medykamentów.

Rafał Czarnocki – Absolwent i doktor PW (IChiP). W AstraZenece działa już od 17 lat! Posiada szerokie doświadczenie w badaniach klinicznych, na przestrzeni lat pracując w różnych rolach. Obecnie pełni role Agile Product Managera dla naszego głównego systemu zarządzania badaniami klinicznymi i dokumentacją badaniową. Jako Product Manager Rafał wyznacza kierunek rozwoju systemu i pracuje z Product Ownerami nad wdrażaniem nowych funkcjonalności.

Sylwia Kondratiuk – Absolwentka PW (Biotechnologia, specjalizacja na IChIP). W AstraZenece działa od 10 lat. Zaczynała jako Asystent w GCS, a obecnie zarządza zespołem Managerów zajmujących się implementacją istotnych systemów klinicznych z perspektywy badacza i pacjenta – umożliwiającego między innymi przyjęcia pacjenta do badania lub dostarczenie leku dla pacjenta.

Michał Knap – Absolwent PW (Biomedical Engineering and Informatic in Medicine on WEITI, współczesna nazwa Inżynieria Biomedyczna). Działa już 5 rok w AstraZenece. Obecnie pełni funkcję Project Managera w obszarze transferu danych klinicznych pomiędzy różnymi systemami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) oraz wdrażaniem nowych technologii transferu danych klinicznych.

Ola Cendrowska – Absolwentka PW (IChiP). W AZ jest już prawie 2 lata. Obecnie pełni funkcję GCS Specjalisty pracując bezpośrednio w badaniach klinicznych- jest odpowiedzialna za techniczną implementację elektronicznego dzienniczka pacjenta, zbierającego informację o samopoczuciu i samo-obserwacji pacjenta.

Julia Dreksler – Absolwentka Wydziału Chemicznego PW (kierunek Biotechnologia Chemiczna – Leki i Kosmetyki). Posiada 3 lata doświadczenia w pracy w AZ, a swoją przygodę z badaniami klinicznym rozpoczęła jeszcze w czasie studiów. Obecnie pracuje jako specjalista oraz test lead w jednym z kluczowych systemów do zarządzania badaniami klinicznymi.

Należy wspomnieć, że AstraZeneca jest firmą biofarmaceutyczną, znajdującą się w czołówce firm tego sektora na świecie! Firma ta odgrywa ważną rolę w obszarze badań i rozwoju w Polsce oraz wnosi duży wkład w gospodarkę kraju, między innymi przez wsparcie działań B+R w ramach Warszawskiego Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych. AstraZeneca, z myślą o pacjencie i jego potrzebach, rozwija innowacyjne terapie ratujące zdrowie życie pacjentów na całym świecie, jednocześnie budując i wspierając ekosystem innowacji w Polsce.

Dziękujemy bardzo za uczestnictwo w prelekcji, zapraszamy na kolejną, która mamy nadzieję, że okaże się równie ciekawa! 😀

Kategorie: Prelekcja