Edukacja i praca w USA-jak spełnić American Dream swojej kariery

Opublikowane przez ssp_admin w dniu

Dnia 23.03.22r. odbyła się prelekcja w języku angielskim.

W pierwszej części wykładu został poruszony temat poszukiwania programów magisterskich i doktoranckich w USA, jak takie studia wyglądają praktycznie, i czego profesorowie oczekują od studentów aplikujących na takie pozycje.
W drugiej części była możliwość wysłuchania historii kariery Dr. Samanthy Orchard, która aktualnie pełni rolę adiunkta na University of Arizona. Opowiedziała o swoich doświadczeniach na uniwersytetach amerykańskich z perspektywy studenta jak i profesora. Dodatkowo przedstawiła różnice pomiędzy karierą typowo akademicką, a pracą nad badaniami naukowymi w sektorze prywatnym. 
Dr. Samantha Orchard jest adiunktem (Associate Professor of Practice) na University of Arizona gdzie prowadzi zajęcia z biotechnologii. Licencjat w zakresie mikrobiologii ukończyła na University of Washington (Seattle). Następnie uzyskała stopień doktora w zakresie bakteriologii na University of Wisconsin (Madison), po czym przeprowadzała dalsze badania w San Diego State University (California) w zakresie nauki podoktoranckiej (post-doctoral fellow). Przez następne 8 lat pracowała w firmach biotechnologicznych, w tym w mniejszym start-upie Menon & Associates, jak również w firmie BASF jako starszy naukowiec. Cztery lata temu wróciła do środowiska akademickiego jako adiunkt na University of Arizona, gdzie poza byciem wykładowcą w zakresie biologii i biotechnologii, zachęca studentów do pracy i praktyk w sektorze prywatnym.
Drugą prelegentką była Marta Kozłowska, która jest na trzecim roku studiów magisterskich, realizowanych w zakresie nauk roślinnych na University of Arizona. Jest absolwentką University of Edinburgh, gdzie ukończyła studia licencjackie z biochemii. Prowadziła badania naukowe w Edynburgu, na University of Pennsylvania w Filadelfii i Ludwig-Maximilians Universität w Monachium. Pracowała również w Londynie, Warszawie, i Glasgow. Jej praca magisterska sprawdza rolę mniejszych białek szoku cieplnego w stresie chloroplastów spowodowanym wytwarzaniem tlenu singletowego.

Kategorie: Prelekcja