Podczas drugiej edycji targów pracy Spotkaj Swojego Pracodawcę po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs: „Graj o staż”. Dziś poznamy historię dwóch laureatek:

Staż w Boccard Kates

Paulina

Podczas Targów Pracy Spotkaj Swojego pracodawcę zapisałam się na warsztaty „Postawy wytwarzania urządzeń ciśnieniowych w kontekście wymagań dyrektywy 2012/68/UE oraz ustawy o dozorze technicznym”. Po skończonych warsztatach odbył się test sprawdzający zdobyte umiejętności w trakcie spotkania. Mój wynik pozwolił mi na zakwalifikowanie się do kolejnego etapu, którym była rozmowa kwalifikacyjna. Zaproponowano mi staż w firmie Boccard Kates, na który się zgodziłam. Podczas stażu pomagałam w przygotowaniu dokumentacji technicznej urządzeń procesowych oraz wspierałam zespół inżynieryjny w tworzeniu koncepcji i rozwiązań technicznych dla instalacji przemysłowych. Dzięki stażowi miałam okazję poznać specjalistyczne oprogramowanie używane w projektowaniu instalacji przemysłowych oraz wykorzystać w praktyczny sposób wiedzę, którą zdobyłam na studiach oraz ją rozwinąć.

Aleksandra

Na staż do działu Rozwoju Opakowań w firmie Reckitt dostałam się dzięki konkursowi Graj o Staż organizowanemu w ramach targów pracy Spotkaj Swojego Pracodawcę.
Już sama realizacja zadania konkursowego, jakim było stworzenie krótkiego filmu, w którym opowiem o rozwiązaniu zadanego problemu, była niezwykle rozwijająca, a do tego przyniosła mi ogromną satysfakcję, gdy zobaczyłam efekty mojej pracy, a następnie zostałam zaproszona na rozmowę rekrutacyjną.
Trzymiesięczny staż w fabryce Reckitt był niesamowitą przygodą. Dzięki pracy nabyłam wiele nowych umiejętności, poznałam systemy i aparaturę chemiczną, o której uczyłam się na studiach, a także miałam możliwość poznania funkcjonowania międzynarodowego przedsiębiorstwa od środka. Byłam wdrażana w wiele ciekawych projektów, a w końcu jeden z nich mogłam w pewnej części poprowadzić samodzielnie. Zawsze jednak mogłam liczyć na pomoc zarówno moich przełożonych jak i całego zespołu.

Staż Reckitt