Nasi patroni

Dzięki naszym Patronom, targi pracy Spotkaj Swojego Pracodawcę mają szanse dotrzeć do jak najszerszej publiki oraz realizować zakładane zadania.